4. (NAGRAĐIVANJE ZAPOSLENIH) EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

4. (NAGRAĐIVANJE ZAPOSLENIH) EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

Novim Izmenama I dopunama Zakona o privrednim društvima, za nagrađivanje zaposlenih putem udela u društvu, postoji određena procedura koja mora biti ispoštovana.

  1. Prva faza postupka najpre podrazumeva stvaranje sopstvenog rezervisanog udela, nakon čega se mora izvršiti registracija tako stvorenog rezervisanog sopstvenog udela u Agenciji za privredne registre (APR).


Registracija sopstvenog rezervisanog udela se vrši :

1. registraciona prijava upisa rezervisanog sopstvenog udela i promene udela člana, odnosno smanjenja udela onih članova društva koji su saglasni sa formiranjem rezervisanog sopstvenog udela;

2. odluka skupštine društva o sticanju rezervisanog sopstvenog udela;

3. izjava člana društva čiji se udeo smanjuje da je  saglasan sa formiranjem rezervisanog sopstvenog     udela, ako se njegova izričita saglasnost ne može utvrditi iz priložene odluke skupštine društva o sticanju rezervisanog sopstvenog udela.

4. dokaz o uplati naknade;


Društvo može steći rezervisani sopstveni udeo samo od udela koji su u celosti uplaćeni, odnosno uneti i samo od udela onih članova koji su glasali za odluku o sticanju rezervisanog sopstvenog udela. Takođe, treba istaći da se rezervisani sopstveni udeo ne može se založiti, niti se rezervisanim sopstvenim udelom može raspolagati, osim na način propisan zakonom.

  1. Nakon toga sledi druga faza u kojoj se donosi Odluka o emisiji Prava na sticanje udela, odnosno o nagrađivanju zaposlenih i istu donosi skupština društva.Posle usvajanja odluke o emisiji Prava na sticanje udela,društvo u roku od pet dana od dana donošenja odluku dostavlja Centralnom registru radi upisa prava na sticanje udela kao finansijskog instrumenta na zakonite imaoce.


Samo pravo se ostvaruje uplatom cene društvu, koja mora biti povlašćena odnosno niža od tržišne vrednosti udela u momentu izdavanja prava.

Avokat Dragan Ninkovic info

Kontakt