2. ODLUKA O VISINI UPISNINE U IMENIK ADVOKATA

2. ODLUKA O VISINI UPISNINE U IMENIK ADVOKATA

Advokatska komora Beograda obaveštava javnost da je Ustavni sud Srbije doneo odluku u predmetu Uo.104/2015 od 15.10.2020.godine kojom je odbacio sve inicijative za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredbi čl.1, čl.2. i čl.14. Odluke o troškovima upisa i naknadama prilikom upisa u imenik advokata, imenik advokatskih pripravnika, imenik zajedničkih advokatskih kancelarija i imenik advokatskih ortačkih društava broj 476-4/2014 od 22.06.2014.godine .

U proteklom periodu bili smo svedoci otvorenog zalaganja jednog broja advokata da ova odluka treba da bude osporena. Ovakva zalaganja bila se motivisana lukrativnim pobudama jer su želeli da kreiraju pravni osnov za pokretanje sudskih postupaka za naknadu štete protiv profesionalne asocijacije kojoj svi pripadamo. Ne upuštajući se u ocenu moralne dimenzije takvih postupaka sa žaljenjem konstatujemo da su neke kolege iz ličnih interesa apstrahovali štetne posledice koje ovakvim svojim postupcima nanose čitavoj advokaturi.

Odlukom Ustavnog suda Srbije konačno je stavljena tačka na svako osporavanje odluke AK Srbije kojom je propisana visina naknade za upis u imenik advokata i uspostavljeno razlikovanje između kandidata koji su tokom pripravničkog staža sticali profesionalno iskustvo u advokaturi i kandidata koji su sticali profesionalno iskustvo van advokature.

Jednom rečju, odbranjeno je pravilo da samo advokatski pripravnici mogu podneti molbu za umanjenje naknade za upis u imenik advokata i platiti upisninu 500 eura umesto 4.000 eura.

Advokatska komora Beograda smatra da je ovo još jedna značajna pobeda advokature u doslednom zalaganju za ciljeve propisane Statutom, među kojima je i princip obnavljanja advokature iz reda sopstvenog pripravništva kako bi se očuvala vitalnost naše profesije.

Kontaktirajte nas

Advokatska kancelarija Ninković & Partners.