Sporovi

  • image

    Višedecenijsko iskustvo Advokatske kancelarije Ninković & Partners počev od jednostavnih pa do izuzetno kompleksnih slučajeva i nastojanje da se postigne mirno rešenje potencijalnog spora, pre upuštanja u parnicu, daje poseban ton i odnos kancelarije Ninković & Partners prema klijentu, posebno imajući u vidu dugotrajnost sudskih sporova i neažurnost državnih organa prilikom odlučivanja, odn. donošenja konačne odluke.

    Sa sigurnošću ističemo da ćemo u svakom slučaju vašu situaciju sudu predočiti na najbolji i najefikasniji način, a sve u cilju finalizacije spora u vašu korist.

image
KONTAKT

Advokatska kancelarija Ninković & Partners.