Advokat Dragan R. Ninković je 2000. godine kao advokatski pripravnik ušao u svet advokature, a danas u kancelariji Ninković & Partners bavi se advokatskom delatnošću sledeći savremene norme i pravna načela.

Godine 2003. upisao se u imenik advokata, od kad se do danas neprekidno bavi advokaturom. U međuvremenu, konstatno sa obavljanjem advokatske delatnosti adv. D. Ninković je uspevao da advokatski posao poveže i sa stvarima koje su srodne njegovoj ličnosti, pa je u toku 2008. godine, na kratko obavljao i funkciju v.d. generalnog sekretara FK Crvena Zvezda.

Nakon toga u periodu 2010-2011. obavljao je funkciju člana Nadzornog odbora Advokatske komore Beograd. Decembra 2003. godine, završio je postdiplomske studije na AAOM-u, i u klasi prof. dr Vojina Dimitrijevića odbranio rad – Uloga i saradnja NATO pakta sa zemljama jugoistočne Evrope.

Tokom 2013. i 2014. godine, advokat D. Ninković je obavljao funkciju člana Upravnog odbora Advokatske komore Beograda. U periodu 2011- 2012, kao i od 2016/2020. godine D. Ninković, je bio u stalnom sazivu Republičke izborne komisije u skupštini Republike Srbije.

Član je udruženja privrednika Nemačko-Srpske privredne komore AHK Deutsch-Serbische – Wirtschaftskammer.

Godine 2022. advokat Dragan Ninković postao je član Upravnog odbora KK Crvena Zvezda.

Naš tim

Dragan Ninković

Dragan R. Ninković

advokat Jovana R. Popović

Jovana R. Popović

Advokat Đorđe Dimić

Đorđe Dimić

Marija B. Krajnović

Marija B. Krajnović

Jana P. Milivojević

Jana P. Milivojević

Andrea Jevtić

Andrea Jevtić

Avokat Dragan Ninkovic info

Kontakt