Jana P. Milivojević

Jana P. Milivojević

Advokatski pripravnik

Završila je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu septembra 2021. godine, nakon čega je od juna 2022. godine upisana u Advokatsku komoru Beograd kao advokatski pripravnik. Govori engleski jezik.

Osnovni podaci

  • Pozicija:
    Advokatski pripravnik
  • Iskustvo:
  • Email:
    office@advokatninkovic.rs