Dragan Ninkovic

Advokatska kancelarija Ninković & Partners


Advokatska kancelarija Ninković & Partners se već dugi niz godina uspešno bavi advokatskom delatnošću i iznalazi rešenja za složene pravne probleme.

Naša advokatska kancelarija je bila angažovana u većem broju značajnih sporova i spada u red dinamičnih advokatskih kancelarija u kojoj dominiraju iskustvo i mladost.

U prethodnom periodu, osim zastupanja stranih i domaćih pravnih i fizičkih lica, kancelarija je pružala usluge u postupku privatizacije, konsalting usluga, izrade legal due dilligence, registracije svih oblika organizovanja privrednih društava, kao i pružanja svi vrsta pravnih usluga.

Našim klijentima izlazimo u susret u svim oblastima saradnje sa državnim institucijama, omogućavajući im kontakte kao i sve druge vrste pomoći i saradnje.

Kancelarija Advokat Ninković & Partners, u obavljanju svoje delatnosti, ne pruža usluge iz oblasti krivično pravne materije.


Opširnije - Tim

Privredno i korporativno pravo

Privredno i korporativno pravo

CorporateOblast Privrednog i korporativnog prava je izuzetno dinamična i kompleksna, te Advokatska kancelarija Ninković & Partners pruža najrazličitije usluge iz svih oblasti privrednog i korporativnog prava, zastupajući domaća i inostrana pravna lica pred svim sudovima, državnim organima, organima uprave, savetovanjem prilikom obavljanja važnih transakcija, strateških investicija i to u različitim oblastima industrije: naftne, vazduhoplovne, farmaceutske industrije i sl.

Naša advokatska kancelarija pruža sve usluge počev od nastanka društva pred Agencijom za privredne registre, preko izrade osnivačkih akata, statuta, sprovođenja statusnih promena, izrade revizije, due dilligence, stock options agreement itd.

Naša ekspertiza obezbeđuje efikasnost i profesionalnost, uz poštovanje privatnosti i osnovnih načela poslovanja klijenata.

Direktna strana ulaganja

Direktna strana ulaganja

Direktna strana ulaganjaU poslednjih nekoliko godina Advokatska kancelarija Ninković & Partners je učestvovala u projektima Svetke banke -WB, Evropske banke za obnovu i razvoj -EBRD, te u projektima IPA 16, IPA 17, IPA 18, gde je svojim savetodavnim mišljenjem i izradama detaljnog pravnog izveštaja za tražene ciljeve i programe, stekla nemerljivo iskustvo u izradi i reviziji, ne samo tenderske dokumentacije, već i svim drugim programima i modalitetima koji su se u međuvremenu pojavljivali.

Sporovi

Sporovi

FamilyVišedecenijsko iskustvo Advokatske kancelarije Ninković & Partners počev od jednostavnih pa do izuzetno kompleksnih slučajeva i nastojanje da se postigne mirno rešenje potencijalnog spora, pre upuštanja u parnicu, daje poseban ton i odnos kancelarije Ninković & Partners prema klijentu, posebno imajući u vidu dugotrajnost sudskih sporova i neažurnost državnih organa prilikom odlučivanja, odn. donošenja konačne odluke.

Sa sigurnošću ističemo da ćemo u svakom slučaju vašu situaciju sudu predočiti na najbolji i najefikasniji način, a sve u cilju finalizacije spora u vašu korist.

Radno pravo

Radno pravo

Radno pravoKako se oblast radnog prava kontinuirano razvija, tako u skladu sa domaćom i međunarodnom regulativom, Advokatska kancelarija Ninković & Associates klijentu najpre savetodavnim putem pruža pomoć u prevenciji nastanka problema u radno pravnom odnosu, a onda i relevantnu pravnu podršku u potencijalnom radnom sporu.

Naši klijenti su i Poslodavci i Zaposleni, te imamo značajno iskustvo u regulisanju svih radno pravnih odnosa, izradi pojedinačnih i opštih pravnih akata poslodavca, ugovora o radu, ugovora o delu, izrada aneksa ugovora o radu i sl. ,te pružanja svih vrsta pravnih saveta i mišljenja.

Nasledno i porodično pravo

Nasledno i porodično pravo

FamilyNekada su najteži sporovi oni koji prožimaju ljudsku sudbinu i ulaze u tajne naših života.

U skladu s tim, klijentima najpre pružamo pomoć prilikom planiranja raspodele imovinom za života, u vidu sastavljanja testamenata, ugovora o doživotnom izdržavanju i sl. S druge strane, zastupanjem na ostavinskim raspravama i sporovima koji proizilaze iz istih, pružamo apsolutnu posvećenost klijentu.

Stoga, iako pravno gledano, to nisu stručno rečeno komplikovani sporovi, nesumnjivo traže puno razumevanje, zbog čega će se Advokatska kancelarija Ninković & Partners u ovakvim slučajevima uvek truditi da iz spora izađete podignute glave, a ne kao poražena strana.

Franšizing

Franšizing

Zastupništva, distribucija i franšizingS obzirom na savremene tržišne uslove i poslovanje privrednih društava, sve više se nameće potreba za izradom najrazličitijih vrsta ugovora u oblasti franšinzinga.

Popularnosti franšizinga uglavnom doprinosi činjenica da primalac franšize, iza sebe ima već izgrađen, uspešan model, iskustvo i snažnu logistiku.

Kako franšizing jeste čitav jedan sistem poslovanja, to je Advokatska kancelarija Ninković & Partners u ovoj oblasti maksimalno angažovana, te pored izrade svih vrsta ugovora, pruža i usluge kompletnog pravnog savetovanja u cilju stvaranja održivog poslovnog modela.

Nekretnine i građenje

Nekretnine i građenje

Nekretnine i građenjeTržište nekretnina se konstantno menja, te vlada velika nesigurnost i nepoverenje u komplikovane pravne procese koji se tiču izgradnje, kupoprodaje, zakupa nepokretnosti, legalizacije bespravno izgrađenih objekata i sl.

Advokatska kancelarija Ninković & Partners, svojim prisustvom na tržištu i brojnim poslovnim kontaktima je mnogim našim kupcima i prodavcima olakšala pravni posao u pronalaženju najboljeg poslovnog ili stambenog prostora.

U saradnji sa renomiranim domaćim i inostranim investitorima, klijentima omogućavamo brz i efikasan pristup potencijalnim objektima, uz sve prethodne provere i bez posrednika.

Avokat Dragan Ninkovic info

Kontakt

Osiguranje

Osiguranje


Članom 37. Zakona o advokaturi RS ( Sl. glasnik RS 31/2011 ) propisano je da je advokat dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata.

Advokatska kancelarija Ninković & Partners, je od 2012. godine, u skladu sa zakonom, osiguran od profesionalne odgovornosti advokata.