Dobro došli

Advokatska kancelarija
Ninković & Partners

Advokatska kancelarija Ninković & Partners se već dugi niz godina uspešno bavi advokatskom delatnošću i iznalazi rešenja za složene pravne probleme.

Naša advokatska kancelarija je bila angažovana u većem broju značajnih sporova i spada u red dinamičnih advokatskih kancelarija u kojoj dominiraju iskustvo i mladost.

U prethodnom periodu, osim zastupanja stranih i domaćih pravnih i fizičkih lica, kancelarija je pružala usluge u postupku privatizacije, konsalting usluga, izrade legal due dilligence, registracije svih oblika organizovanja privrednih društava, kao i pružanja svi vrsta pravnih usluga.

Našim klijentima izlazimo u susret u svim oblastima saradnje sa državnim institucijama, omogućavajući im kontakte kao i sve druge vrste pomoći i saradnje.

Kancelarija Advokat Ninković & Partners, u obavljanju svoje delatnosti, ne pruža usluge iz oblasti krivično pravne materije.

Profesionalnost
Iskustvo
Poverenje
OBLASTI RADA
image
image
image

Privredno i korporativno pravo

Oblast Privrednog i korporativnog prava je izuzetno dinamična i kompleksna, te Advokatska kancelarija Ninković & Partners pruža najrazličitije usluge iz svih oblasti privrednog i korporativnog prava.

Direktna strana ulaganja

Direktna strana ulaganja

U poslednjih nekoliko godina Advokatska kancelarija Ninković & Partners je učestvovala u projektima Svetke banke -WB, Evropske banke za obnovu i razvoj -EBRD, te u projektima IPA 16, IPA 17, IPA 18.

image

Sporovi

Višedecenijsko iskustvo Advokatske kancelarije Ninković & Partners počev od jednostavnih pa do izuzetno kompleksnih slučajeva i nastojanje da se...

image

Radno pravo

Kako se oblast radnog prava kontinuirano razvija, tako u skladu sa domaćom i međunarodnom regulativom, Advokatska kancelarija Ninković & Partners klijentu najpre savetodavnim putem pruža pomoć...

image

Nasledno i porodično pravo

Nekada su najteži sporovi oni koji prožimaju ljudsku sudbinu i ulaze u tajne naših života....

Franšizing

Franšizing

S obzirom na savremene tržišne uslove i poslovanje privrednih društava, sve više se nameće potreba za izradom najrazličitijih vrsta ugovora u oblasti franšinzinga....

image

Nekretnine i građenje

Tržište nekretnina se konstantno menja, te vlada velika nesigurnost i nepoverenje u komplikovane pravne procese koji se tiču izgradnje,...

BIOGRAFIJA

Naš tim

KONTAKT

Advokatska kancelarija Ninković & Partners.