Osiguranje

 

Članom 37. Zakona o advokaturi RS ( Sl. glasnik RS 31/2011 ) propisano je da je advokat dužan da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti advokata .

Advokat Dragan R. Ninković, je od 2012. godine, u skladu sa zakonom, osiguran od profesionalne odgovornosti advokata. Ugovor o osaiguranju je zaključen sa osiguravajućim društvom „ Delta generali „ osiguranje Beograd.

 

 

slika1.jpgslika2.jpgslika2a.jpgslika3.jpgslika3a.jpgslika4.jpg